Pravilan izbor sadnice

Pravilan izbor voćnih sadnica ima presudan značaj za primanje posle sađenja, rast i razvitak biljke. Prilikom izbora sadnica pažnju obratiti na identitet sorte i podloge, razvijenost korena i nadzemnog dela sadnica, zdravstveno stanje sadnica, da nisu mehanički oštećene. Za podizanje zasada voćaka treba koristiti sadnice sa potpuno zrelim – zdrvenjenim nadzemnim delom u celoj svojoj dužini. Spojno mesto mora biti bez guka i zadebljanja. Prema važećem Pravilniku o normama kvaliteta, jednogodišnje voćne sadnice moraju imati korenov sistem sa najmanje 5 osnovnih žila, a sadnice krušaka i oraha najmanje 3 osnovne žile. Dužina svake žile mora da iznosi najmanje 20 cm.

Dužina nadzemnog dela sadnica jabuka, krušaka, dunja, šljiva, trešanja, kajsija i badema mora da iznosi najmanje 1 m, odnosno bresaka, višanja, krušaka na dunji, leske i jabuke na slabo bujnim vegetativnim podlogama najmanje 70 cm, a oraha 40 cm.

Prečnik neposredno iznad korenovog vrata ne sme biti manji od 10 mm. Jednogodišnje voćne sadnice mogu biti sa bočnim letorastima ili bez njih. Nabavljen sadni materijal mora da prati odgovarajuća dokumentacija, u prvom redu uverenje o zdravstvenom stanju sadnica, deklaracija o istinitosti sorte i podloge. Preuzimanje i transport sadnica voćaka obavlja se kada je spoljna temperatura iznad 0C. Sa sadnicama treba postupati oprezno, da se ne bi prilikom rukovanja mehanički oštetile, osušile, izmrzle. Veće količine sadnica transportuju se hladnjačama ili kamionima sa ciradom. Dostava manjeg broja sadnica sve češće se obavlja putem pošte i železnicom. Kod takve isporuke neophodno je dobro zaštititi ne samo koren, već i celu sadnicu, kako prilikom transporta ne bi došlo do oštećenja i sušenja. Ako su sadnice duže vreme transportovane, njihov koren pre sađenja treba potopiti u čistu vodu i u njoj držati 12 – 24 časa, kako bi se osvežile.


Scroll