Voćne sadnice - orah

Orah je specifična sadnica koja se može saditi u svim vrstama zemljišta. Ipak, najbolje uspeva na dubokim i rastresitim zemljištima koja sadrže dovoljno kreča, kao i na ilovačastim i peskovitim zemljištima koja su umereno vlažna. Najbolje rezultate postiže u zemljištima koja se nalaze u dolinama reka. Sadnice oraha je najbolje saditi u jesen i to isključivo dvogodišnje sadnice visine od 1,2m-1,5m. Sadnice oraha visine od 1,2m-1,5m se računaju kao najkvalitetnija 1 klasa.Zasadi sa sadnicama oraha spadaju u najmanje zahtevne zasade po pitanju održavanja(orezivanja i prskanja od bolesti). Prvi rod kod oraha je u trećcoj godini mada se često desi da prvi rod bude i u drugoj godini. Pun rod se računa od 12 godine pa na dalje kada po jednom stablu ima prinos od 55-60kg neočišćenog ploda ili 30-35kg očišćenog ploda.

Voćne sadnice oraha - Šejnovo

Sadnice oraha Šejnovo

Voćne sadnice oraha, sorte ”Šejnovo” je poreklom iz Bugarske. Jedna od najboljih sorti oraha. Kasno započinje vegetaciju, pa je otporna na mrazeve. Srednje je bujna i veoma rodna sorta, srednje krupnoće prosečne mase oko 8 -12g. Ljuska je glatka, tanka i meka. Otporan je na pegavost lišća.

Voćne sadnice oraha - Gazenhajmski 139

//rasadnikcolic.com/wp-content/uploads/2017/11/sadnice-orah-gazenhajmski-139.jpg

Voćne sadnice oraha, sorte ”Gazenhajmski 139” je poreklom iz Nemačke. Drvo je srednje bujno i rodno. Plod je srednje krupan do krupan, širokog ovalnog oblika, ljuska je vrlo glatka, svetla, lepog izgleda. Jezgro je dobrog ukusa, žućkaste boje. Zbog dobre otpornosti na mraz može se uspešno uzgajati i u hladnijim predelima.

Voćne sadnice oraha - Šampion

//rasadnikcolic.com/wp-content/uploads/2017/11/sadnice-orah-sampion.jpg

Voćne sadnice oraha, sorte ”Šampion” je domaćeg porekla. Otporan je na bolesti. Masa ploda je oko 14 grama, jezgro je svetle boje i sadrži 67% ulja. Popunjenost jezgra je oko 58 %. Sazreva vrlo rano. Odlična, srednje bujna i rodna sorta. Može se gajiti na svim područjima pogodnim za voće.

Voćne sadnice oraha - Novosadski rodni

Sadnice orah novosadki rodni

Voćne sadnice oraha, sorte ”Novosadski rodni” je domaćeg porekla. Stablo je izražene bujnosti, velike i redovne rodnosti samo u područjima bez poznih mrazeva. Pokazuje izrazitu osetljivost prema prolećnim mrazevima, jer sa vegetacijom kreće relativno rano. Plod je vrlo krupan (preko 15 g). Jezgra je svetložute boje, lako se vadi iz ljuske, visokog je randmana (oko 51%), prijatnog ukusa i odličnog kvaliteta (la klasa).

Voćne sadnice oraha - Novosadski kasni

Sadnice orah novosadski kasni

Voćne sadnice oraha, sorte ” Novosadski kasni” je domaćeg porekla. Stablo je umerene bujnosti, obilate rodnosti, sa rodnim i lateralnim pupoljcima. Relativno je kratke vegetacije, jer u proleće kreće kasno (početkom maja), a završava vegetaciju približno kad i šejnovo. Izbegava pozne prolećne mrazeve. Izražene je homogamije, sa približnim vremenom evetanja muških i ženskih cvetova. Plod je srednje krupan (iznad 10 g). Jezgra je svetložute boje, visokog randmana (oko 55%), dobrog kvaliteta (I klasa).

Scroll