Postupak sadnje voćne sadnice

Jesen je pravo vreme da oni koji su se odlučili da posade voćnu sadnicu to i urade. Sadnice posađene u jesen su do početka proleća i kretanja vegetacije već dobro ukorenjene i spremno će dočekati vegetacioni period.

Nabavka odgovarajuće voćne sadnice

Sadnja voća kupovina sadnice

Prilikom nabavke voćne sadnice, treba obratiti pažnju da stabljika i koren budu zdravi i neoštećeni. Nikada ne treba kupovati, niti saditi voće koje je oštećeno. Posebno obratiti pažnju na to da deo stabla od korena, ne bude oštećeno, npr. rascepljen koren i početak stabljike, jer ovakva sadnica može da se primi, raste nekoliko godina i normalno se razvija, a zatim da se odjednom osuši.

Nabavku voćne sadnice obabezno vršite kod proverenih prodavaca, npr. direktno u rasadniku ili poljoprivrednoj apoteci da bi izbegli sve kasnije moguće probleme. Npr. često se dešava da se kalem nije primio, pa da umesto breskve rodi vinogradska praska, ili da ne dobijete sortu voća koju ste želeli.

Priprema zemljišta za sadnju voćke

Sadnja voća priprema zemljišta

Pre sadnje treba pripremiti zemljište. Prilikom sadnje zemlja treba da je dovoljno suva da bi bila rastresita, nikako ne sme da bude blatnjava. Ukoliko sadite u bašti, gde zemlja nije uzorana, ašovom treba iskopati jamu. Dubina iskopane jame se određuje prema tome koliko je duboko sadnica koju imate već bila u zemlji i destak centimetra preko toga, a široka isto tako nešto više od obima korena. Ovo se radi zbog toga da bi koren oko sebe imao dovoljno rastresite zemlje.

Pri kraju kopanja, od poslednjeg, najdubljeg sloja iskopane zemlje, odvojiti na stranu i usitniti koliko je moguće. To je uglavnom manje plodan deo zemlje, a nama će kasnije prilikom sadnje koristiti.

Đubrenje zemljišta

Sadnja voća djubrenje zemljišta

Iskopanu jamu treba obavezno nađubriti. Možete nabavite prevrelo stajsko djubrivo i pomešati ga sa malo sitne zemlje koju ste već iskopali i sipajte desetak cm u rupu kao podlogu za sadnju, ili možete kupiti humus-glistenjak i koristite ga kao i obično đubrivo.

Priprema voćne sadnice pred sadnju

Vinogradskim makazama skratite stabljiku na odgovarajuću visinu, da bi odmah po primanju počela da se grana, odsecite suvišne bočne grane, ne ostavljajte niske grančice ili one koje će kvariti budući izgled vašeg drveta, a koren takođe oblikujte: glavne (osnovne) žile skratite na dužinu od 15 do 20 cm. Manje žilice ne seći. Oštećene delove takođe odseći, ili skratiti zavisno od potrebe. Kada ovo radite vodite računa da uvek sečete pravo, nikada koso, jer pravo sečeni i stabljika i koren brže i lakše zarastaju.

Postupak sadnje pripremljene voćne sadnice

//rasadnikcolic.com/wp-content/uploads/2017/11/sadnja-voca-postupak.jpg

Ovako pripremljenu sadnicu staviti na sredinu prethodno pripremljene jame, pažljivo zatrpati ostatkom zemlje da se koren dobro prekrije. Sadnica treba da je u zemlji onoliko koliko je bila u rasadniku, ovo svaki laik može sasvim lepo da vidi. Zemlju oko sadnice dobro nagaziti. Zemlja se sabija i zaliva da bi sitna zemlja prionula uz koren i da se koren ne bi ubuđao, samim tim i propao.

Sada staviti onu zemlju iz dubine koju smo prilikom kopanja jame odvojili na stranu. Ovo je radi toga što u toj zemlji ili nema, ili ima vrlo malo semena od korova, pa našu voćku bar prve godine ne moramo svakog časa pleviti, niti će zemlju oko nje crpeti korov.
Dobro zaliti biljku. Sipati punu kofu vode.

Održavanje posađenih voćki

Sadnja voća zaštita sadnice

 

Posađene sadnice prve godine treba često zalivati, jer ako je zapostavimo, a godina bude sušna, može da bude jedan od glavnih razloga da se voćka ne primi.

Mlade voćne sadnice, posebno one koje su posađene u jesen, treba zaštiti od raznih štetočina koje mogu da im oštete stabla. Zaštita se vrši obavijanjem mrežicom, a u proleće krečenjem donjeg dela stabla.


Scroll