Po definiciji zakona o zaštiti bilja, pesticidi su proizvodi hemijskog ili biološkog porekla koji su namenjeni zaštiti biljaka od: korova, bolesti, štetnih insekata, grinja i drugih štetnih organizama. Pesticide prema nameni delimo na:
 • Fungicidi – sredstva za suzbijanje gljiva
 • Herbicidi – sredstva za suzbijanje korova
 • Insekticidi – sredstva za suzbijanje štetnih insekata
 • Baktericidi - sredstva za suzbijanje bakterija
 • Repelenti – sredstava za odbijanje divljači
 • Regulatori rasta – sredstva za regulaciju rasta biljaka
 • Limacidi – sredstva za suzbijanje puževa
 • Nematocidi – sredstva za suzbijanje štetnih nematoda
 • Okvašivači – sredstva za poboljšanje kvašljivosti i lepljivosti
 • Rodenticidi – sredstva za suzbijanje štetnih glodara
 • Akaricidi – sredstva za suzbijanje štetnih grinja
Postoje još nekoliko grupa pesticida, ali za vaš voćnjak, vinograd, dvorište... nisu preterano zanimljivi i nećete ih najverovatnije nikada upotrebljavati.


Rukovanje i mere opreza pri radu sa pesticidima

Tokom tretiranja ne sme se jesti, piti i pušiti. Tretiranje ne vršiti po izuzetno toplom ili vetrovitom vremenu.
Imajući u vidu da su pesticidi sredstva čijom nepravilnom primenom lako dolazi do štetnih posledica po čoveka i po njegovu okolinu potrebno je znati kako se njima pravilno rukuje. Pre svake upotrebe potrebno je da se pravilno zaštitimo tako što ćemo obući zaštitno odelo i obavezno staviti zaštitne rukavice i zaštitne naočare. Sredstva uvek pripremati u za to posebno namenjenoj prostoriji, zaštićenoj od vetra i to naročito kada su u pitanju praškasti preparati. Nakon upotrebe svu korišćenu aparaturu (prskalicu, posude...) obavezno trebate temeljno oprati mlakom vodom. Skinuti zaštitno odelo i ostalu zaštitnu opremu i umiti se mlakom vodom.

 

OSNOVNI POJMOVI KOJE JE VAŽNO ZNATI KOD PRIMENE PESTICIDA


DOZA – količina sredstva izražena po jedinici
KONCENTRACIJA - postotak sredstva u rastvoru (1 litar sredstva u 99 litara vode daje 1%-tni rastvor)
RASTVOR – vodom razređeno sredstvo u spremniku prskalice ili u nekoj drugoj posudi.
EMULZIJA – tečnost u kojoj je druga tečnost (netopiva u prvoj) raspršena u sitnim kapljicama
SUSPENZIJA – rastvor u kojoj su raspršene čvrste čestice nekog preparata koji je netopljiv u rastvoru
PERZISTENTNOST – stabilnost u prirodi, trajnost ostataka
KARENCA – propisani najkraći rok koji mora proći od posljednje primene hemijskog sredstva za zaštitu bilja do berbe
RADNA KARENCA – propisani najkraći rok koji mora proći od posljednje primene pesticida do ulaska čoveka na površinu tretiranu pesticidima
TOLERANCA ili MDK – Zakonom propisana Maksimalno Dozvoljena Količina ostataka pesticida i njihovih metabolita u ili na namirnici u trenutku stavljanja u promet